Bouwrijp maken laatste fase Claasgoed

Vandaag is een begin gemaakt met het laatste stukje Claasgoed gereed maken voor de bouw. Het gaat om de even nummers 14 t/m 22 die in het verlengde van de huidige Claasgoed liggen.

Daarvoor moeten eerst enkele bomen geruimd worden.